اهمیت تبلیغات در اینترنت
اهمیت تبلیغات در اینترنت
16/12/1395
ایجاد NAVIGATION با کمک CSS
ایجاد NAVIGATION با کمک CSS
16/12/1395
نمایش همه

مشاهده صفحات لینک شده در پنجره جدید

نحوه مشاهده صفحات لینک شده در پنجره جدید

برای آنکه کاری کنیم تا با کلیک روی لینک صفحه جدیدی باز شود، میبایست این شناسه را به تگ لینک اضافه کنیم “target=”_blank تگ لینک به این شکل میباشد که طراحی سایت صفحات وب لینک در صفحه آخر به شکل زیر میباشد که میبینید. میتوانید روی آن کلیک کرده و اطمینان حاصل کنید که این صفحه را از دست نمیدهید زیرا آن لینک در پنجره جدید باز میشود.برای آنکه یک لینک را مجبور کنیم که بعد از طراحی وب سایت در صفحه جدید باز شد باید این شناسه را به تگ لینک افزوده کنیم. “target=”_blank در این مقاله شما نحوه مشاهده صفحات لینک شده در پنجره جدید را نیز فرا میگیرید.

تگ لینک به شکل زیر میباشد :

<a href=”http:// www.neopersi a.org/” target=”_blank”>آموزش طراحی وب سایت </a>

مشاهده صفحات لینک شده در پنجره جدید

حالا میتوانید روی آن کلیک کرده و مطمئن شوید که این صفحه را از دست نمیدهید زیرا که لینک در یک پنجره جدید باز میشود. شما می توانید از این روش برای باز کردن تصاویر در یک پنجره جدید استفاده کنید.به این منظور می توانید به صورت زیر عمل کنید:

<a href=”http://le arn_html.g if” target=”_blank”>
<img src=”learn_html.gif”>

</a>

مشاهده صفحات لینک شده در پنجره جدید

شناسه target مقدار های دیگری هم دارد. ببه عنوان مثال از top_ برای باز کردن لینک در همه پنجره استفاده می شود. اگر که صفحه در فریم استفاده نشده باشد این top_تأثیر و کاربردی ندارد بیشتر کارایی آن زمانی میباشد که صفحه در یک فرم قرار دارد و شما نمی خواهید لینک در همان فرم باز شود.
البته زمانی که صفحه در فریم قرار دارد، وقتی که که دیگر فریمهای پنجره نام گذاری شده باشند می توانید با استفاده کردن از نام آن فریمها در شناسه targrt استفاده کرد تا لینک در آن فریمی که اسم آن را استفاده کرده اید باز شود نه در فریمی که خود آن قرار دارد.