طراحی وب سایت مرتبط با حیوانات
طراحی سایت مرتبط با حیوانات
17/11/1395
طراحی وب سایت انتشارات
طراحی وب سایت انتشارات
18/11/1395
نمایش همه

بهینه سازی تصاویر قالب

بهینه سازی تصاویر قالب

نحوه بهینه سازی تصاویر قالب

اکثر این مدیران سایت بخصوص در ایران به رعابت کردن المان های قانونی برای عکس گذاشتن در سایت توجهی نمیکنند که اگر این مورد رعایت نشود خیلی از ورودی کاربران بوسیله گوگل کاهش میابد و همینطور عکس ها نیز در طراحی سایت تاثیری دارند. بنابراین در صورتی که میخواهید سایت تصاویر سایت شما برای بازدیدکنندگان جذاب باشد و در سطر نخست عکس گوگل واقع شود باید به صورت زیر عمل کنید. در این مقاله به بحث بهینه سازی تصاویر قالب میپردازیم.

بهینه سازی تصاویر قالب

تصاویر بهینه سازی شده :

زمانی که میخواهید برای مقاله خود عکسی قرار دهید، ابتدا باید اسمی مناسب برای آن انتخاب کنید و بدانید که نام مناسب برای عکس ها میتواند در سئو و بهینه سازی سایت شما اثر گذار باشد. برای عکس انتخاب شده یک اندازه مناسب و استاندارد در نظر بگیرید زیرا اگر سایز عکس خیلی زیاد و یا خیلی کوچک باشد گوگل آن را مناسب ندانسته و در نظر نمیگیرد بنابراین یادتان باشد اگر این چنین باشد شما از نظر بازدید از طریق جستجوی نصاویر پایین می آید. همینطور پیش از بارگذاری، حجم عکس های خود را بررسی کنید. تصاویری که دارای حجم بسیار هستند را کم کنید و حتما برای تصاویر خود alt و title در نظر بگیرید و اگر در نتایج جستجو نشان داده نشد توضیحی در آن درج کنید.