Favicon در طراحی سایت
Favicon در طراحی سایت
21/11/1395
انواع وب سایت از نظر فنی
انواع وب سایت از نظر فنی
22/11/1395
نمایش همه

غیر فعال کردن کپی در وب سایت

غیر فعال کردن کپی در وب سایت

نحوه غیر فعال کردن کپی در وب سایت

شما میتوانید با استفاده از Jquery عملیات کپی پیست و کات را از سایت خود غیر فعال کنید. شاید برای شما هم پیش آمده باشد بعد از انجام طراحی سایت و وارد کردن مطالب در سایت بعضی از افراد مطالب سایت شما را کپی کرده و بدون ذکر منبع برای خود استفاده میکنند. برای غیر فعال کردن کپی در وب سایت میتوانید از Jquery استفاده کنید. برای انجام اینکار فقط یک مرحلهرا باید انجام دهید :

ساختن یک HTML فایل برای وارد کردن کد های و اسکریپت ها. در این مرحله برای وارد کد های HTML و اسکریپت های مورد نیاز یک فایل HTML ساخته ایم. این فایل با نام disable.html ایجاد کرده و ذخیره کنید.

</p>
<p style="text-align: left;">&lt;html&gt;<br />
&lt;head&gt;<br />
&lt;script type="text/javascript" src="jquery.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />
&lt;script type="text/javascript"&gt;<br />
$(document).ready(function ()<br />
{<br />
$('#modify_div').bind('cut copy paste', function (e)<br />
{<br />
e.preventDefault();<br />
});</p>
<p style="text-align: left;">$("#modify_div").on("contextmenu",function(e)<br />
{<br />
return false;<br />
});<br />
});<br />
&lt;/script&gt;<br />
&lt;/head&gt;<br />
&lt;body&gt;<br />
&lt;div id="wrapper"&gt;</p>
<p style="text-align: left;">&lt;div id="modify_div"&gt;<br />
&lt;p&gt;<br />
This is a sample content and This is a demo of Smooth Scrolling Div Using jQuery<br />
This is a sample content and This is a demo of Smooth Scrolling Div Using jQuery<br />
&lt;/p&gt;<br />
&lt;/div&gt;</p>
<p style="text-align: left;">&lt;/div&gt;<br />
&lt;/body&gt;<br />
&lt;/html&gt;</p>
<p>

غیر فعال کردن کپی در وب سایت

در این مرحله یک تگ DIV ساخته ایم و چند دستور ساده برای امتحان کردن کلیک کات و کپی پیست که در آن ایجاد کردیک و از $(document).ready برای غیر فعال کردن کات ، کپی و PASTE بعد از لود صفحه استفاده کردیم. در این قسمت فقط برای ‘modify_div’ محدویت میگذاریم اما اکر میخواهید میتوانید به جای استفاده کردن از آن از body استفاده کنی تاکل سایت شما در برابر Cut Copy paste محافظت شود.