تصاویر در HTML
تصاویر در HTML
30/11/1395
پنالتی شدن سایت در گوگل
پنالتی شدن سایت در گوگل
01/12/1395
نمایش همه

لینک های شکسته

لینک های شکسته

ویژگی لینک های شکسته

در این مطلب که در رابطه با لینک های شکسته میباشد اشاره ای به بحث سئو نیز شده است زیرا که در بعضی سایت های با Error هایی روبرو میشویم که در رابطه با لینک های شکسته یا همان Broken Links میباشد. در واقع لینک های شکسته، لینک هایی میباشد که به مقصد نمیرسند و برای مثال لینک های آهنگ و یا فیلم و غیره که در سایت هست اما کاربر نمیتواند از آن استفاده کنید پس به این لینک ها لینک های شکسته گفته میشود. دلایلی مثل کندی سرور برای مخاطب، اشتباه لینک دادن و غیره هم مواردی میباشد که باعث بوجود آمدن لینک های شکسته میباشد.

لینک های شکسته

مواردی که از این لینک ها جلوگیری می کنند شامل عوامل زیر میباشد :

به هر سایت لینک نداده و در صورتی که حذف شد بهترین روش حذف صفحه و حذف کردن این لینک ها هم میباشد. مهم ترین مشکلی که این لینک ها ایجاد میکنند این است که کاربر وارد سایت شده و روی لینک دانلود کلیک میکند و زمانی که با خطای Not found مواجه شود از سایت شما خارج میشود این موضوع حتی در طراحی سایت شما نیز اثر میگذارد. هر قدر هم که طراحی وب سایت شما خوب باشد باز هم اگر این خطا رخ دهد کاربر از سایت شما خارج میشود. که این یک ناخوشایندی میباشد و موجب کاهش رتبه شما و در آخر نابودی آن میشود.