افزونه های کروم برای طراحان سایت
افزونه های کروم برای طراحان سایت
29/11/1395
تصاویر در HTML
تصاویر در HTML
30/11/1395
نمایش همه

تغییر رنگ پیش فرض متن در صفحه

تغییر رنگ پیش فرض متن در صفحه

آموزش تغییر رنگ پیش فرض متن در صفحه

برای تغییر دادن رنگ پیش فرض متن ر صفحه هنگام طراحی سایت باید از تگ ” “=text و سپس تگ BODY را پیدا کنید.. شاید به جای رنگ از ترکیبی از حروف و اعداد استفاده شده باشد. البته امکان دارد هیچ کدام از موارد بالا نباشد. و یا اینکه شما قصد داشته باشید یک صفحه جدید بنویسید. در اینگونه موارد میبایست با دستور اضافی را به تگ بادی اضافه کنید. همانند موارد بالا. در صورتی که فرمتهای دیگری هم دارید میتوانید این دستور را در آخر آن اضافه کنید. اما برای تغییر رنگ پیش فرض متن در صفحه میبایست از تگ استفاده کیند و دنبال ” “=text بعد از تگ بادی باشید.

تغییر رنگ پیش فرض متن در صفحه

اما اگر قصد دارید رنگ متن را ویرایش دهد میتوانید از اسم انگلیسی آن استفاده کنید به عنوان مثال بنویسید Black. و اما راهی دیگر برای این تغییر رنگ میتوانید از معادل هگزادسیمال رنگ ها استفاده کنید بعنی از بین رنگ ها، رنگ خود را انتخاب کنبد. زیرا برای همه رنگ ها نمیشود اسم واحدی بکار برد.