‎ 5راه برای بهبود ظاهر وب سایت
‎ ۵راه برای بهبود ظاهر وب سایت
28/10/1395
ارتباط طراحی سایت به سئو
ارتباط طراحی سایت به سئو
29/10/1395
نمایش همه

فایل web.config‏ چیست ؟

فایل web.config‏ چیست ؟

فایل web.config چیست و کاربردی آن

این فایل یک فایل پیکربندی برای یک پروژه ASP.Net  میباشد در هر پروژه طراحی سایت یک فایل Web.Config میباشد که قابلیت پیکربندی پروژه را ایجاد میکند.

البته قابلیت آن که چند فایل پیکربندی در یک پروژه وجود داشته باشد نیست این فایل یک فایل از نوع XML میباشد و کلیه تگ های داخل این فایل معتی دار است و این فایل به  نسبت کوچک و بزرگ بودن حروف حساس میباشد.

فایل web.config‏ چیست ؟

اینگونه تنظیمات در ASP.Net  مرتبط به منابع مورد استفاده  برنامه کاربردی، اطالاعات محلی، اطلاعاتی امنیتی و غیره میشوند، در داخی یک فایل XML ذخیره میشوند که اسم آن Web.Config  میباشد و طبیعتا همانند اسناد XML دارای تعدادی تگ میباشد و به حروف هم حساس است.

در واقع هر برنامه کاربردی Web در ASP.Net دارای یک فایل Web.config در داخل دایرکتوری ریشه خود میباشد که به صورت اتوماتیک بوسیله Visual studio.net در هنگام ایجاد شدن این Web Application  ساخته شده و با مقدار های پیش فرض در دایرکتوری ریشه برنامه کاربردی قرار دارد.

اما برنامه نوسیان قادرند بر حسب احتیاجات و کاربرد های برنامه های خود تعداد زیادی از این فایل XML را داخل دایرکتوری های متنوع و محتلف برنامه بسازند و برای تنظیمات فایل های داخل همان دایرکتوری یا زیر دایرکتوری های آن استفاده کنند.