برچسب در سایت
ویژگی برچسب در سایت
25/11/1395
رتبه گرفتن برای کلمات کلیدی
رتبه گرفتن برای کلمات کلیدی
26/11/1395
نمایش همه

طراحی وب سایت تخت

طراحی وب سایت تخت

آموزش طراحی وب سایت تخت

این نوع طراحی سایت به تازگی میان طراحان وب سایت رایج شده و همین روش طراحی وب سایت شامل رنگ های یک دست و درخشان بدون عمق دهی به عکس ها و لوگو ها انجام میشود. در این طراحی سایت تخت از هیچ گرادیانت و سایه استفاده نمیشود. رنگ بدنی ساختار و اجزا وب سایت با اصول سادگی و تخت بودن اجزا انجام میشود که طراحی وب سایت تخت برای راحتی کاربران انجام شده که همین راحتی ظاهری مدرن و جذاب موجب شده تا مخاطبان زیادی داشته باشد.

طراحی سایت تخت با سایه بلند

در این تکنیک اجزا و اشیا سایت را بر اساس همان CSS 3 براساس زاویه ۴۵ درجه و دو برابر عکس واقعی قرار داده شده برای سه بعدی کردن اشیا استفاده میشود. تکنیک سه بعدی بوسیله سایه های بلند در طراحی سایت تخت هنگامی که میخواهید برجستگی را نشان دهید به خوبی قابل استفاده میباشد و همین قابلیت ها در CSS3 موجب جذابیت ها بیشتر در ظاهر طراحی وب سایت شده است.