تغییر رنگ پیش فرض متن در صفحه
تغییر رنگ پیش فرض متن در صفحه
29/11/1395
لینک های شکسته
لینک های شکسته
01/12/1395
نمایش همه

تصاویر در HTML

تصاویر در HTML

قرار گیری تصاویر در HTML

نحوه نوشتاری فرم  تگ img در Html عکس ها توسط تگ <img> تعریف میشود این خالی میباشد و فقط دارای خصوصیت های میباشد و تگ بسته ای هم ندارد. همینطور src آدرس URL عکس مورد نظر را تعیین میکند. Src نیز محفف کلمه Source است. تصاویر در HTML با استفاده از تگ های بسیاری قرار میگیرد.

<img src=”url” alt=”some_text”>

تصاویر در HTML

ویژگی Alt نیز که مخفف کلمات Alternate text به معنی متن جایگزین میباشد، برای عکس یک متن جایگزین تعیین میکند که اگر تصویر نمایش داده نشد آن متن نمایش داده شود. حتما باید Alt عکس را وارد کنید زیرا که هنگام طراحی سایت در صورت نذاشتن ای مورد آن صفحه استاندارد نخواهد بود. مثل دستور زیر :

<img src=”html5.gif” alt=”The official HTML5 Icon”>

تصاویر در HTML

در صورتی که یک کاربر به هر دلیل نتوانست تصویر را ببیند ویژگی Alt اطلاعاتی در رابطه با عکس به شما ارائه میدهد.

برای تعیین اندازه عکس، یعنی طول و عرض آن میتوانید از ویژگی Style برای تعیین کردن آن استفاده کنید. مقدار این ویژگی ها به صور پیش فرض بپیکسل میباشد. به مثال زیر توجه کنید :

<img src=”html5.gif” alt=”HTML5 Icon” style=”width:128px;height:128px”>
html5.gif